17 Comments

  1. Kg f acc tx mạnh mà là cái trình pk lấy QV nó dỗi Vk có khả năng lấy dc 2lân QV.nếu mà tx mang vk thần binh sẽ kg ăn dc 5i mạng nào lun.giống như buff Nô hóng hết dỗi thú có thể buff nô hóng lần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.