GAME 616: Nhất Kiếm Giang Hồ Open S1 – 10h 21/7 (Android,PC) | Free Train Max KNB – Vip 23 [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 612: Long Tranh Hổ Đấu (IOS,Android,PC) | Free KC – Vip – Free 10.000 Tệ – Tướng S [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 615: Bảo Bối Thần Kỳ Tool (Android,PC) | Free Max KC – Vip – Tướng Thần – Full Tool GM [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 611: KIẾM HIỆP TRUYỀN KỲ Open S2 – 17h – 19/7 (IOS,Android,PC) | Free Vô Số KNb – Vip[HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 609: Mỹ Nhận Đại Tam Quốc (Android,PC) | Free KNB – Max Vip – Exp Vip – TƯớng Vip [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 613: Liên Quân Manga (IOS,Android,PC) | Free KC – Vip – Max Tệ – Tướng 5 Sao ACE [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 610: Hải Tặc Chiến Z (IOS,Android,PC) | Free Full KC – Max Tệ – Max Vip (GM) – Tướng [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 600: Kiếm Hiệp Tình Duyên Open S2 – 19h -17/7 (IOS,Android,PC)| Train Full KNB – Vip22 [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 602: Ngự Tiên Kiếm OPEN S5 – 19H 17/7 (IOS,Android,PC) | Free 44TR – Free EXP – Vip [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »

GAME 601: ĐẤU LA MTEAMCENTER OPEN S7 – 11H 17/7 (IOS,Android,PC) | Free KC – Vip – Xu Nạp [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh... Read more »